“La veritat existeix, només s’inventa la mentida”, deia l’escultor francès Georges Braque. Per tant, encara que alguns periodistes construeixin relats enverinats, la força dels fets s’acabarà imposant. És qüestió de temps. Els judicis socials es guanyen als carrers i als col·legis electorals.