Pedrolo escrivia: “Només hi ha una manera d’ésser lliure i just, ser conscients de nosaltres mateixos i no permetre que mai se’ns arrabassi aquesta consciència”. És a dir, cal que reivindiquem els nostres drets i la llibertat de pensament. L’escriptor ho tenia clar, per això, era independentista.