Hi ha qui defensa que ara s’obrirà una fase de distensió. Potser sí. Però no entrem en una fase de negociació, que ningú confongui els termes. Estem lluny d’un escenari que ens permeti parlar en igualtat de condicions. El diàleg no implica la renúncia total d’una de les parts.