No només cal resistir, necessitem també construir. És a dir, controlar l’agenda política. Per tant, el govern català ha de fer propostes concretes i ha de calcular quines decisions arriscades necessita executar. Així la política catalana serà capaç de projectar força i de recuperar el lideratge.