La transversalitat de gènere en l’àmbit públic ha anat assumint rellevància, però encara hi ha poca presència de dones en càrrecs de responsabilitat. Aquest fet comporta la pèrdua de talent femení i dificulta el procés d’apoderament individual i col·lectiu de les dones. La lluita sempre continua.