La música, les paraules, res de tot això no atura el desordre del món”, escrivia Montserrat Roig. És cert. Però sí que ens ajuden a ordenar les idees i construir nous projectes. Que el desig de llibertat ens permeti ordenar i recuperar una estratègia política i social compartida.